Հայերենից անգլերեն

Առաջարկում ենք արագ և որակյալ գրավոր ու բանավոր (միաժամանակյա և հաջորդական) թարգմանչական ծառայություններ: 

Գրավոր թարգմանությունը մատուցվում է առցանց՝ փորձառու անգլիախոս (սփյուռքահայ) թարգմանչի կողմից: Թարգմանչական աշխատանքի փորձ՝ 2001 թվականից:

Բանավոր թարգմանությունն իրականացվում է լավագույն հայ թարգմանիչների կողմից, ովքեր ունեն միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքի մեծ փորձ, թարգմանել են բարձրագույն պաշտոնատար անձանց և գործարարների համար, հավաստագրված են եվրոպական և միջազգային կառույցներում: 

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու և գներին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել կայքի համապատասխան էջերը, այդ թվում՝

© 2015 armenianenglishrussiantranslations.com All rights reserved.